Kontakty

Slovenská podiatrická spoločnosť o. z.

Skladná 8,

040 01,

MČ Košice – Juh,

Slovensko

IČO: 53217951

IBAN: SK79 8330 0000 0028 0188 1695