Prečo sme založili SPS o.z.?

Slovenská podiatrická spoločnosť zastreší odbor podiatrie v Slovenskej republike v rámci Svetovej podiatrickej federácie (FIP-FIP), ktorej sa budeme uchádzať o členstvo.

Podiatria je zdravotná veda zaoberajúca sa výskumom, prevenciou, diagnostikou a liečbou deformít, patológií a poranením nohy a súvisiacich štruktúr, a to vo vzťahu k telu, ako aj k prejavom systémových ochorení, s využívaním všetkých vhodných systémov a taktiež vedeckých technológií a odborných špecializovaných znalostí (definícia prijatá 5/2018 IFP FIP v Honhkogu).