Vážení kolegovia.

Prvé Valné zhromaždenie Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. sa konalo dňa 16. septembra 2020 v sídle spoločnosti SPS o.z. v Košiciach Skladná 8, 040 01, MČ Košice – Juh,  Slovenská republika, kde sa zvolili orgány spoločnosti v zmysle Rady SPS a Kontrolného výboru SPS o. z. za účelom fungovania podiatrie na Slovensku.

Potvrdením stanov, návrhu spolupráce s inými odbornými spoločnosťami sa naša predstava naplnila a dokázali sme spojiť odborníkov z fyzioterapie, vedy a výskumu, ortopédie a protetiky. S cieľom vytvorenia presných postupov liečby a manažmentu pacienta s ochoreniami v oblasti vlastnej nohy, a to od začiatku ochorenia, až po presné koordinované postupy všetkých odborníkov na Slovensku s týmto zameraním.

Verím, že sa nám to spoločným úsilím podarí naplniť.

S pozdravom

doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA., MPH.

                   Prezident SPS