Rozhovor prezidenta SPS Viliama Knapa v RTVS

Vážení kolegovia som veľmi rád, že náš vznik zaregistrovala aj RTVS. Zároveň nám ponúkla možnosť predstavenia našej spoločnosti v spravodajstve televízie RTVS, čo som rád prijal pre zviditeľnenie našej činnosti a plánov v budúcom období. Celý rozhovor si môžete pozrieť na webe: You Tube, kde už máme samostatný kanál: Slovenská podiatrická spoločnosť https://youtu.be/gYGNDg40VHM Dozvedieť sa viac »

Vážení kolegovia.

Prvé Valné zhromaždenie Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. sa konalo dňa 16. septembra 2020 v sídle spoločnosti SPS o.z. v Košiciach Skladná 8, 040 01, MČ Košice – Juh,  Slovenská republika, kde sa zvolili orgány spoločnosti v zmysle Rady SPS a Kontrolného výboru SPS o. z. za účelom fungovania podiatrie na Slovensku. Potvrdením stanov, návrhu spolupráce s inými… Dozvedieť sa viac »

Partnerstvo s Českou republikou ČPS z. s.

Partnerstvo s Českou republikou Vážený pane prezidente, bude nám ctí spolupracovat při rozvoji podiatrie na Slovensku. Dle možnosti Vám budeme nápomocní při organizaci podiatrických ambulancí na Slovensku. Informaci o vzniku Vaší odborné společnosti přednesu na výborech naších odborných společností a také na výboru IFP-FIP. Bude-li epidemiologická situace příznivá rád se budu účastnit Vaších odborných setkání.… Dozvedieť sa viac »

Prečo sme založili SPS o.z.?

Slovenská podiatrická spoločnosť zastreší odbor podiatrie v Slovenskej republike v rámci Svetovej podiatrickej federácie (FIP-FIP), ktorej sa budeme uchádzať o členstvo. Podiatria je zdravotná veda zaoberajúca sa výskumom, prevenciou, diagnostikou a liečbou deformít, patológií a poranením nohy a súvisiacich štruktúr, a to vo vzťahu k telu, ako aj k prejavom systémových ochorení, s využívaním všetkých… Dozvedieť sa viac »

Zápisnica VZ SPS o. z. 1/09/2020

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianskeho združenia  Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. Prvé Valné zhromaždenie občianskeho združenia Slovenskej podiatrickej spoločnosti o.z. sa konalo dňa 16. septembra 2020 o 16.00 hod.v sídle spoločnosti SPS o.z. v Košiciach Skladná 8, 040 01, MČ Košice - Juh,  Slovenská republika. Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: Otvorenie.Schválenie programu.Informácie o združení SPS o.z..Voľba orgánov združenia.Schválenie stanov SPS o.z.Členské… Dozvedieť sa viac »