Online Prihláška

Po vyplnení prihlášky uhraďte ročný členský poplatok:

Výška členského príspevku pre rok 2020 je 40. Platbu členského príspevku, prosím, poukážte bezhotovostne, formou bankového prevodu na účet: 

IBAN: SK79 8330 0000 0028 0188 1695

Ako variabilný symbol uveďte, prosím, Vaše rodné číslo, do popisu platby vypíšte Vaše meno. V prípade, že už máte pridelené členské číslo, uvádzajte pri platbách toto číslo.

Po obdržaní prihlášky a následnej kontrole zaplatenia členského poplatku, Vám bude pridelené členské číslo, ktoré potom budete používať pri ďalšej komunikácií so spoločnosťou.
Následne obdržíte PREUKAZ ČLENA. Týmto preukazom sa preukazujete na všetkých akciách SPS. NEZABUDNITE HO, PROSÍM, NOSIŤ SO SEBOU. Nezabudnite pravidelne sledovať stránky našej spoločnosti www.podiatria.org . Ak niečomu nerozumiete, alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na našu spoločnosť mailom: