Najnovšie

Partnerstvo s Českou republikou


Vážený pane prezidente,

bude nám ctí spolupracovat při rozvoji podiatrie na Slovensku. Dle možnosti Vám budeme nápomocní při organizaci podiatrických ambulancí na Slovensku. Informaci o vzniku Vaší odborné společnosti přednesu na výborech naších odborných společností a také na výboru IFP-FIP. Bude-li epidemiologická situace příznivá rád se budu účastnit Vaších odborných setkání.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.

diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy

prezident České Podiatrické společnosti z. s.

člen výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP