Svetový deň podiatrie

Vážená Rada SPS o.z. a vedenie kontrolného výboru SPS o.z. ,
keďže je dnes 8.10.2020 Svetový deň podiatrie a máme sviatok na celom svete.

Dovoľte aby som Vás v túto vzácnu chvíľu pozdravil a poprial veľa úspechov Vám a zároveň aj našej novovzniknutej spoločnosti SPS o. z.
Pekný deň

doc. PhDr. Viliam Knap PhD., MHA, MPH.
prezident SPS o. z.

Svetovy-den-podiatrie